Samen sterk voor een (digi)taalvaardig Capelle

Gepubliceerd op: 31 maart 2023 15:10

Donderdag 30 maart 2023 vond de eerste expert-bijeenkomst Digitaal Capelle plaats in bibliotheek Capelle, aan het Stadsplein. De wereld wordt steeds meer digitaal, maar lang niet iedereen kan dat bijbenen. Zaak voor organisaties binnen de gemeente om een vangnet te vormen dat kan signaleren en doorverwijzen; voldoende digitaal vaardig - en taalvaardig - zijn is essentieel om volwaardig in de maatschappij te kunnen meedoen.

De bijeenkomst Digitaal Capelle is een initiatief van Digi-Taalhuis aan den IJssel: Gemeente Capelle aan den IJssel, Bibliotheek aan den IJssel, Welzijn Capelle, GR IJsselgemeenten, Taalcoaching Capelle en NLtraining.

Het belang van basisvaardigheden

Digi-Taalhuis coördinator Yvonne Polman: “Een goede beheersing van basisvaardigheden is een voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Onder basisvaardigheden vallen onder andere het voldoende beheersen van taal-, reken- en digitale vaardigheden om alledaagse handelingen uit te voeren.” Dat het onderwerp leeft, was merkbaar. “Er kwamen veel mensen af op de bijeenkomst, zij waren merkbaar enthousiast over de informatie.”

Signaleren en doorverwijzen

Tijdens Digitaal Capelle werd informatie uitgewisseld en werden behoeften en wensen op het gebied van (digitale) geletterdheid bespreekbaar gemaakt. Doel van de ochtend: elkaar binnen de gemeente Capelle aan den IJssel helpen om Capellenaren beter te kunnen ondersteunen, door het sneller signaleren van beperkte (digi)taalvaardigheid en gericht doorverwijzen. Polman: “Er wordt al veel samengewerkt en naar elkaar doorverwezen. Dat is zo belangrijk; je moet het samen doen. Daarom is het prachtig om te zien dat de bibliotheek haar rol zo goed pakt in het vergroten van het aanbod rondom digitale vaardigheden.”

Kennisuitwisseling

Tijdens de bijeenkomst kwamen ervaringsdeskundigen aan het woord, sprak Rabobank over digitale ontwikkelingen in de bankwereld, was Stichting Lezen & Schrijven aanwezig om meer te vertellen over hoe andere gemeenten het ondersteunen in taal- en digitale vaardigheden aanvliegen, en deelden Zadkine College, NLtraining en Bibliotheek aan den IJssel meer over het huidige aanbod dat beschikbaar is.

Meer weten?

Organisaties die meer willen weten over de incompany-training over het herkennen van laaggeletterdheid en het doorverwijzen naar het Digi-Taalhuis en/of de bibliotheek, kan direct contact opnemen met Yvonne Polman: digitaalhuis@bibliotheekaandenijssel.

Digi-Taalpunt openingstijden en contactgegevens, voor iedereen met vragen rondom (digi)taal, vind je hier.