Privacystatement

Je deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Misschien wel meer dan je denkt. Als je inlogt in Mijn menu. Als je met ons mailt of een medewerker in de bibliotheek spreekt. Geen zorgen. Met je persoonsgegevens gaan we zorgvuldig om. Daar kun je op vertrouwen.

 

Hier lees je hoe we omgaan met jouw privacy

 

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou.

Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je contact met ons hebt. Denk aan je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres, maar ook aan je leengegevens. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou. Een los lidmaatschapsnummer is geen persoonsgegeven. Maar dat wordt het wel zodra je ook weet van wie het lidmaatschapsnummer is.
 

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

 • Om de administratie van het abonnement dat je bij Bibliotheek aan den IJssel hebt afgesloten uit te kunnen voeren. Wij gebruiken je gegevens bijvoorbeeld voor de registratie van de materialen die je hebt geleend en teruggebracht hebt. Of bij de betaling van je abonnement.
 • Om je aanvullende diensten aan te kunnen bieden, zoals diensten via www.onlinebibliotheek.nl (e-books, luisterboeken en online cursussen) en lenen bij andere bibliotheken of bij Muziekweb en Filmbieb.
  Dit is het privacystatement van de Koninklijke Bibliotheek. Dit is het privacystatement van Muziekweb en filmbieb.
 • Om te kunnen reageren op je vragen.
 • Om contact met je op te kunnen nemen bij wijzigingen in onze voorwaarden.
 • Om je te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van de Bibliotheek aan den IJssel.
 • Om analyses uit te voeren voor rapportage-doeleinden; bijvoorbeeld naar onze subsidiegevers.
 • Om marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening te kunnen verrichten. Bijvoorbeeld voor ons klantenpanel: Biebpanel. Mits je je daarvoor hebt aangemeld natuurlijk.
 • Als wij wettelijk verplicht zijn je gegevens te af te staan.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

 • Naam en contactgegevens: Dit zijn je voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, lidmaatschapsnummer.
 • Betaalgegevens: Dit is je rekeningnummer.
 • Leengegevens: Dit zijn de gegevens over de boeken, films en e-books die je hebt geleend.
 • Bezoekgegevens: Dit zijn de gegevens over je bezoeken aan de bibliotheek rond activiteiten /cursussen die de bibliotheek organiseert.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Je gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als er een wettelijke plicht op de Bibliotheek aan den IJssel rust.

Wij geven je gegevens door aan deze derde partijen:

 • Interbibliothecair leenverkeer

Je kunt materialen aanvragen uit de collectie van bibliotheken buiten Bibliotheek aan den IJssel. Doe je zo’n aanvraag, dan moeten wij enkele van je persoonsgegevens doorgeven aan de betreffende bibliotheek. Die bibliotheek verwerkt deze gegevens volgens de wettelijke privacyregels.

 • Koninklijke Bibliotheek

Als lid van Bibliotheek aan den IJssel kun je gebruikmaken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kun je e-books lenen, en luisterboeken luisteren. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, moet je op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aanmaken.

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat je door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat je een account voor deze dienst(en) aanmaakt geef je hiermee toestemming voor het verstrekken van je lidmaatschapsgegevens van Bibliotheek aan den IJssel aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring.

Heb jij je via je bibliotheeklidmaatschap bij de online Bibliotheek geregistreerd voor het lenen van e-books, dan geeft de Koninklijke Bibliotheek dat aan ons door en wij zetten dat in onze lidmaatschapsadministratie. We doen dat omdat de vergoeding voor het lenen van e-books is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die je betaalt aan ons. Wij kunnen je dan beter van dienst zijn, bijvoorbeeld bij vragen over je lidmaatschap. Ook kunnen we je informeren over nieuwe tarieven voor abonnementen met e-books en specifieke evenementen rondom e-books. Ook hoeven bepaalde promotiecampagnes niet aan je gestuurd te worden omdat je al gebruik maakt van e-books.  

Als je gebruikmaakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl kun je voor je rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek. Je kunt van modelbrieven gebruikmaken en die zijn beschikbaar op de website van de Koninklijke Bibliotheek

 •  CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)

De bibliotheek levert persoonsgegevens van leden aan het CBS. Doel van deze samenwerking is het verrijken van onze ledengegevens met CBS data. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening naar onze leden verbeteren en gerichter inzetten om nieuwe leden uit specifieke doelgroepen aan te trekken. Wij zijn met het CBS overeengekomen dat het CBS je persoonsgegevens kan gebruiken in het kader van het landelijk onderzoek onder bibliotheekleden.
De volgende gegevens worden gedeeld: geboortedatum/ geslacht/ laatste inschrijfdatum/ ISIL-code van de basisbibliotheek waarvan men lid is/ 6-positie postcode/ huisnummer en huisnummertoevoeging (indien van toepassing)/ de werkelijke peildatum waarop de gegevenslevering betrekking heeft.

 • Bij verwerkingsopdrachten aan partijen waarmee wij een contract hebben

Het kan zijn dat wij een externe partij inschakelen om een bepaalde verwerkingsopdracht voor ons uit te voeren. Wij werken alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben. Daarin zijn afspraken vastgelegd over het gebruik van je gegevens conform de wettelijke regels. Ook met ProBiblio hebben wij een contract. Zij is een dienstverlener die zorgt voor het functioneren, het beheer en het onderhoud van de software waarmee we leden en transacties administreren, en waarmee we onze collectie administreren. Maar ook voor het doen van onderzoek of een mailing maken we gebruik van de diensten van Probiblio.

 • Bij afgifte op grond van wettelijke verplichtingen

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht je gegevens af te geven aan overheidsinstanties. Bijvoorbeeld aan politie, justitie of de fiscus. Het is ons niet altijd toegestaan je daarover te informeren.  

Wat bewaren we als je onze website bezoekt?

Om het gebruik van onze websites te meten gebruiken wij de diensten Google Analytics en Adobe Analytics. Daarmee wordt onder meer bijgehouden hoe bezoekers onze websites gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en voeren we analyses uit voor rapportage doeleinden; bijvoorbeeld omdat onze subsidiegevers daar om vragen.

Google en Adobe kunnen als leveranciers van deze diensten de via de cookies verkregen informatie gebruiken voor hun eigen producten en diensten. Zij kunnen deze informatie aan derden doorgeven indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens of in opdracht van Google of Adobe verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Zie ook het privacybeleid van Google Analytics of van Adobe Analytics.

Bibliotheek aan den IJssel gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 • Statistische analyse door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Wij hebben Google Analytics zodanig ingesteld dat wordt voldaan aan de eisen die AVG aan deze verwerking stelt.
Mocht je niettemin toch niet willen dat jouw websitebezoek via Google Analytics wordt gemeten, dan kan je de Opt-out Browser Add-on installeren.

Hoe lang we gegevens bewaren?

Stichting Bibliotheek aan den IJssel zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om onze overeenkomst met je goed te kunnen uitvoeren. De wettelijke bewaartermijnen dienen hierbij als uitgangspunt. Zo moeten we vanwege onze administratieplicht je naam, adres en woonplaats, je lidmaatschapsnummer en je bankgegevens 7 jaar bewaren.

Zo zorgen we voor je persoonsgegevens

 • We zorgen voor goede beveiliging

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft Bibliotheek aan den IJssel een strikt beleid als het hier om gaat. We maken gebruik van verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen.

 • We trainen onze medewerkers en vrijwilligers op het gebied van privacy.
 • Wij zorgen ervoor dat, indien we je persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.
 • Gaat er toch een keer iets mis?

Dan komen we in actie. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan jou, als het nodig is.

 • We hebben een geheimhoudingsplicht

We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. Alle medewerkers zijn gehouden aan geheimhouding overeenkomstig hoofdstuk VIII, artikel 53, CAO Openbare Bibliotheken

 • Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan controleren of wij de Wet bescherming persoonsgegevens naleven.
 

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd?

Dan kun je gebruikmaken van je ‘Recht van inzage’. Wil je hiervan gebruikmaken mail je verzoek dan naar privacy@bibliotheekaandenijssel.nl of schrijf een brief naar dit adres:

Bibliotheek aan den IJssel
T.a.v. Privacycoördinator
Stationsplein 16
2907MJ Capelle aan den IJssel

We nemen binnen 1 maand contact met je op.

Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

Wil je je gegevens wijzigen en zo gebruik maken van je ‘Recht op correctie’? Veel van deze gegevens zie je als je inlogt in Mijn menu. Je kunt ze daar ook gedeeltelijk aanpassen.

Wil je adres wijzigen dan kan dat via dit formulier

Gegevens die je niet zelf via Mijn menu kunt aanpassen, kunnen wij in Bibliotheek Krimpen en Bibliotheek Capelle Centrum voor je aanpassen. In Bibliotheek Capelle Centrum kun je dit doen als het infopunt geopend is.   

Fotografie

Bij al onze activiteiten maken wij foto's. Deze foto's gebruiken wij voor onze eigen publicitaire doeleinden. De foto's kunnen geplaatst worden op onze website, ons jaarverslag en op onze sociale media kanalen. Wil je niet gefotografeerd worden laat het ons weten. Stuur je mail met je bezwaar naar privacy@bibliotheekaandenijssel.nl

 

 

Er kunnen wijzigingen plaats vinden

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestigingen van onze bibliotheek.

Bibliotheek aan den IJssel kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacystatement. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacystatement en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Vragen over privacy?

Je kunt verzoeken om inzage welke persoonsgegevens Bibliotheek aan den IJssel van je verwerkt of een verzoek doen om rectificatie, beperking van de verwerking, wissing of overdraagbaarheid (dataportabiliteit) van (deze) persoonsgegevens. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Heb je een andere vraag, een klacht of opmerking neem gerust contact met de privacycoördinator van de bibliotheek.

Mail naar privacy@bibliotheekaandenijssel.nl of bel met 010- 4503244. We nemen binnen 1 maand contact met je op.

Contactgegevens

Bibliotheek aan den IJssel
T.a.v. Privacycoördinator
Stationsplein 16
2907MJ Capelle aan den IJssel
Tel: 010-4503244
E-mail: privacy@bibliotheekaandenijssel.nl