Bijzondere openingen

Gepubliceerd op: 15 augustus 2017 09:58

Eerste bibliotheek op school voortgezet onderwijs & BoekStart in de kinderopvang.

Op 19 september a.s. opent onze eerste bibliotheek op school op het voortgezet onderwijs (dBos VO) op het in het prachtige, nieuwe gebouw zetelende IJsselcollege in Capelle aan den IJssel en in het najaar wordt er op 4 locaties in Krimpen aan den IJssel gestart met BoekStart in de kinderopvang.

dBos VO – Landelijke wens in vervulling

BoekToer-collecties, want zo heten ze, voor het voortgezet onderwijs bleken landelijk een grote wens. Bibliotheek aan den IJssel is nu een van de eerste bibliotheken die de collecties inzet op het voortgezet onderwijs. In de collecties zitten veelgevraagde titels en op basisscholen heeft dit effect. Er wordt meer en meer gelezen. Een goede zaak! 

Bovendien wordt er jaarlijks een monitor afgenomen. Monitor de Bibliotheek op school brengt de meerwaarde van de (school)bibliotheek in kaart. Meten is immers weten! En een school die deelneemt aan de Monitor de Bibliotheek op school wil doelgericht samenwerken met de bibliotheek om de taalontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Dat gebeurt op basis van gegevens die in de monitor worden verzameld over: 

  • het leen- en leesgedrag van leerlingen 
  • de leesmotivatie van leerlingen 
  • het leesbevorderend gedrag van docenten 
  • informatievaardigheden van de leerlingen 
  • onderwijs in informatievaardigheden

De aanwezige toetsgegevens van de school worden aangevuld met de uitleengegevens van de bibliotheek voor het complete plaatje.

Hoofddoelgroep vmbo

Het vmbo is met name de doelgroep waar de collectie op is afgestemd en er is extra aandacht voor de leeftijdsgroep 12- tot 18-jarigen, zoals straks ook in onze vernieuwde centrumvestiging aan het Stadsplein. Daar kunnen leerlingen tevens in relaxte sfeer hun huiswerk maken, overleggen of afspreken met vrienden. 

Alle leerlingen mogen boeken lenen in deze prachtige nieuwe collectie, en gratis. Met hun schoolpas kunnen zij boeken lenen zoals bibliotheekleden dat in onze vestigingen met hun bibliotheekpas kunnen. Ook jongeren zijn natuurlijk van harte welkom in de vestigingen. Om daar te kunnen lenen mogen zij wel even (gratis) een bibliotheekpas ophalen in één van onze vestigingen. 

Ook is er speciale aandacht voor e-books. 

BoekStart in de kinderopvang

In het najaar openen er maar liefst 4 locaties BoekStart in de kinderopvang, een structurele samenwerking met de kinderopvang.

Vroeg in aanraking met boekenIn aanraking komen met boekjes en voorgelezen worden, dat maakt een significant verschil in de manier waarop – en de mate waarin – kinderen naarmate ze groter worden bezig zijn met lezen. Zo is ook alom bekend dat het AVI-niveau van basisschoolkinderen die gedurende de zomervakantie niet lezen, zichtbaar daalt. Meer lezen betekent meer woorden leren. Een meer omvangrijke woordenschat! Kortom: lezen is van levensbelang en je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. In de thuisomgeving, maar ook op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. De bibliotheek bundelt de krachten dan ook met kinderopvangorganisaties om in te zetten op de doorgaande leeslijn die hierbij zo cruciaal is.

Samen sterk voor lezen

Vier kinderopvanglocaties van kinderopvangorganisatie KinderRdam in Krimpen aan den IJssel krijgen dus een eigen bibliotheekje, afgestemd op leeftijd en met een leuke, frisse collectie. Ook worden zoveel mogelijk pedagogisch medewerkers getraind in interactief voorlezen en neemt op elke locatie één pedagogisch medewerker deel aan de cursus tot Voorleescoördinator. Deze voorleescoördinator heeft op zijn/haar beurt weer een aanspreekpunt afkomstig uit de bibliotheek: de leesconsulent. Tevens worden er losse activiteiten rondom thema's en boeken gerorganiseerd, komen er rondom de Nationale Voorleesdagen o.a. workshops taalontwikkeling en woordenschat. Zo maken we ons samen sterk voor lezen.