Digi-Taalhuis en Budgetmaatjes samen sterk voor een zelfredzaam Capelle aan den IJssel

Gepubliceerd op: 23 december 2022 15:43

Aandacht voor financiën en de rol die laaggeletterdheid daarin speelt.

Laaggeletterdheid heeft een enorme impact op je financiën. Onderzoek laat zien dat mensen die onvoldoende geletterd zijn, twee keer zo vaak onder de armoedegrens leven. In Capelle aan den IJssel hebben we het over zo’n 9.000 mensen, die niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen. En dat terwijl er veel aan te doen is, vaak gratis en je hoeft er niet voor terug de schoolbanken in! Bibliotheek aan den IJssel is een warm startpunt voor wie hiermee aan de slag wil. Digi-Taalhuis en Budgetmaatjes Capelle gaan samenwerken om laaggeletterdheid makkelijker te signaleren en gepaste hulp te bieden waar nodig.

Wat is Budgetmaatjes?

Budgetmaatjes Capelle is een project van Stichting Samen010, in het leven geroepen om mensen (weer) financieel zelfredzaam te maken. Kun je wel wat hulp kunnen gebruiken, omdat je bijvoorbeeld schulden hebt of het overzicht kwijt bent, dan klop je aan bij Budgetmaatjes. Een vrijwilliger helpt bij het op orde brengen van je financiën en administratie. Zo sta je er niet alleen voor en werk je samen toe naar het weer zelf kunnen overzien en bijhouden van je geldzaken.

Oog voor taalvaardigheid

Door de samenwerking met het Digi-Taalhuis wordt er bij het intakegesprek gebruikgemaakt van de Taalverkenner, een door Stichting Lezen & Schrijven ontwikkeld screeningsinstrument dat eenvoudig kan worden ingezet en de taalvaardigheid meeneemt in het traject. Er zijn al acht Budgetmaatjes getraind en één medewerker van Samen010 is opgeleid tot Trainer signaleren en herkennen laaggeletterdheid.

Heb je vragen of wil je hiermee als organisatie ook aan de slag? Neemt contact op!
Coördinator Digi-Taalhuis Yvonne Polman: 06 405 499 91 | digitaalhuis@bibliotheekaandenijssel.nl


Digi-Taalhuis is een samenwerkingsverband tussen Bibliotheek aan den IJssel, Gemeente Capelle aan den IJssel, stichting Taalcoaching, stichting Welzijn Capelle en GR IJsselgemeenten, gericht op het bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van digitaal meedoen.