Maatregelen Krimpenwijzer

Gepubliceerd op: 17 maart 2020 10:00

Locaties Krimpenwijzer en Krimpens sociaal team gesloten.

Wat betekent dit voor de dienstverlening van Krimpenwijzer?

Krimpenwijzer kijkt in overleg met u of een alternatief mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan telefonisch contact of face-time/videobellen. U kunt uw contactpersoon bij KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team telefonisch bereiken.

Indien u zorg ontvangt door een zorgaanbieder dan zullen zij verder met u afstemmen over wat er mogelijk is qua dienstverlening. Mochten er problemen ontstaan en u komt hier samen met de zorgaanbieder niet uit, dan kunt u contact opnemen met KrimpenWijzer; 0180-517 590 of per e-mail info@krimpenwijzer.nl

Noodopvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn binnen de cruciale beroepsgroepen

Vanwege het Coronavirus zijn de scholen en kinderopvanglocaties. De ouders die moeten werken binnen de cruciale beroepsgroepen mogen hun kind naar school brengen. De school zorgt voor opvang tijdens de schooluren. Als het kind al op de Buitenschoolse Opvang (BSO) zat, verzorgt de BSO zoals gebruikelijk ook de opvang na schooltijd. Voor de opvang op school en BSO (wanneer er al een contract is) kunnen ouders verder afstemmen met eigen school en BSO.

Noodopvang is expliciet bedoeld voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen.

De noodopvang is alleen bedoeld voor kinderen waarvan de ouders werkzaam binnen de door het Rijk vastgestelde cruciale beroepsgroepen. In Krimpen aan den IJssel organiseert KindeRdam noodopvang in de volgende situaties:

  • Als er geen gebruik gemaakt kan worden van de huidige opvang.
  • Als u uw eigen netwerk (bijvoorbeeld familie en vrienden) niet kunt inzetten.

Deze noodopvang betreft de uren direct na school (BSO). Maar er kan ook 24-uursnoodopvang worden aangeboden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De noodopvang organiseert KindeRdam op hun locatie aan de Groenendaal. Voor beiden geldt: eerst aanmelden !

Aanmelden voor 24-uursnoodopvang doet u bij KrimpenWijzer

U kunt een aanvraag voor 24-uursnoodopvang aanvragen bij KrimpenWijzer. Dit doet u bij voorkeur zo vroeg mogelijk. KrimpenWijzer is tussen 8.30 en 17.00 uur te bereken via 0180 - 517 590. Ook kunt u mailen naar info@krimpenwijzer.nl

Hulp aanbieden of vragen aan buren in Krimpen aan den IJssel

Hulp aanbieden aan buren in Krimpen ? Of wellicht hulp vragen? Doe dit via We Helpen

naar Krimpenwijzer