Openbare bibliotheek heeft steeds meer jonge leden

Gepubliceerd op: 18 augustus 2015 21:37

De afgelopen jaren zijn steeds meer jongeren lid geworden van de openbare bibliotheek. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een onderzoek naar 100 jaar bibliotheekwezen.

In 2013 waren 2,2 miljoen leden jonger dan 18 jaar, tegenover 2 miljoen in 2005. Het aantal volwassen leden bedroeg in 2013 iets meer dan 1,6 miljoen. In 1999 waren dit er nog 2,2 miljoen.

Van de jongeren in Nederland was in 2013 65 procent lid van een bibliotheek tegenover 12 procent van de volwassenen. Opvallend is volgens het CBS dat jongeren in 2013 bijna evenveel papieren boeken leenden als volwassenen, ongeveer 38 miljoen.

Aantal geleende boeken
Het aantal boeken dat is uitgeleend aan jongeren is tussen 2005 en 2013 met bijna 30 procent afgenomen. In 2005 leenden jongeren nog ruim 53 miljoen boeken. In dezelfde periode nam het aantal boeken dat aan volwassenen werd uitgeleend met ruim 40 procent af; dat was in 2005 67 miljoen. In totaal daalde het aantal uitgeleende boeken in deze periode met 35 procent.