Conny leest voor: gedichten van Nesrin Almosrani

Vraag niet over de tijd

De Syrische dichteres Nesrin Almosrani is in 2016 in Nederland komen wonen. Al in 2017 schreef ze haar eerste Nederlandse gedicht. Inmiddels heeft ze een bundel uitgebracht 'Vraag niet over de tijd'. Onze directeur-bestuurder van Bibliotheek aan den IJssel, Conny Reijngoudt, leest de komende tijd gedichten voor uit deze bundel.

Goed kijken

Nacht, bushalte en vreemden

 

 

Nu

Een interview met Nesrin Almosrani