Leden Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen en is zo samengesteld dat er een goede verdeling is tussen de benodigde toezichthoudende competenties. Wij toetsen of de directeur (bestuurder) bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang en de functie van de stichting. Hieruit vloeit voort dat wij zowel toezien op de bestuurder, klankbord zijn voor de bestuurder en tenslotte ook werkgever zijn van de bestuurder. Onlangs is een van onze leden volgens rooster af getreden en in de loop van 2019 treedt één ander lid eveneens af.

Naar wie zijn wij op zoek?

Wij zijn op zoek naar kandidaten die (in algemene zin)
- Zich herkennen in de missie en visie van onze bibliotheek en geloven in de koers van de bibliotheek zoals omschreven in het beleidsplan (https://www.bibliotheekaandenijssel.nl/dam/bestanden/organisatie/2016-01%20Beleidsplan%20DIG.pdf);
- Ook affiniteit hebben met digitale ontwikkelingen van de bibliotheek;
- Strategische en bestuurlijke ervaring hebben;
- Relevante netwerken in het werkgebied van de bibliotheek hebben;
- De Governance Code Cultuur onderschrijven;
- Goede communicatieve vaardigheden hebben;
- Politiek sensitief zijn.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zoeken wij specifiek naar leden voor de volgende aandachtsgebieden:

Financiën
- Kan op basis van financieel inhoudelijke deskundigheid toezicht houden op besluitvormingsprocessen.

Juridisch
- Kennis van het Nederlands recht in relatie tot non-profit organisaties als de bibliotheek
- Kennis van de moderne privacy wetgeving
- Ervaring met de juridische kanten van personeelsbeleid (met name arbeidsrecht) strekt tot aanbeveling

Aanbod

Uitdagende functies in een enthousiast team, binnen een organisatie in ontwikkeling, in een boeiend maatschappelijk en politiek werkveld. Leden van de Raad van Toezicht krijgen geen financiële vergoeding.

Informatie en reacties

We nodigen u van harte uit de website van Bibliotheek aan den IJssel te bezoeken om alvast op deze wijze kennis te maken met onze organisatie. Nadere informatie wordt verstrekt door Richard de Rijk, voorzitter Raad van Toezicht, of per mail: richard@de-rijk.com Reacties, voorzien van motivatie en cv, ontvangen wij graag voor 25 januari 2019 per mail naar Conny Reijngoudt, directeur bestuurder,
c.reijngoudt@bibliotheekaandenijssel.nl o.v.v. ‘vacature RvT’ en uw naam.