Geletterdheid, informatievaardig zijn en een leven lang leren, horen tegenwoordig tot de absolute basisvaardigheden. Daarom zet Bibliotheek aan den IJssel in op fysieke en digitale bevordering van lezen en leren. Daar waar nodig dichtbij haar klanten in scholen of verzorgingshuizen, daar waar het kan door zelfservice en digitale diensten. Altijd klantgericht en professioneel, de samenwerking zoekend, efficiënt en resultaatgericht.

Bibliotheek aan den IJssel voert het openbaar bibliotheekwerk uit voor de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. In beide gemeenten is een centrumvestiging. Beide centrumvestigingen zijn recent verbouwd tot eigentijdse bibliotheken waar naast collectie ook ruimte is voor ontmoeting, studie en activiteiten. Bovendien heeft de bibliotheek op 23 scholen een de Bibliotheek op school, één de Bibliotheek op maat in een woonzorgcentrum en in Capelle aan den IJssel een Kinderbibliotheek / Haal- en brengpunt Capelle ’s-Gravenland en een Haal- en brengpunt in Capelle Schollevaar.

Per 1 maart 2021 zijn wij op zoek naar

Twee leden van de Raad van Toezicht

waarvan één beoogd toekomstig voorzitter

Taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst of de directeur-bestuurder bij haar beleidsvorming en beleidsrealisatie uitgaat van bovenstaande missie-visie van de organisatie en of zij bij de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang en de functie van de stichting in het maatschappelijke veld. Hieruit vloeit voort dat de Raad van toezicht ten aan zien van de directeur-bestuurder zowel toeziet op de realisatie van beleid en beleidsvoornemens, klankbord is en tevens werkgever. Kaders voor het handelen van de Raad van Toezicht zijn de stichtingsstatuten, het Raad van Toezicht reglement, de Code Goed Bestuur en het uitgestippelde beleid van de stichting.

Onze Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf personen en is zo samengesteld dat er een goede verdeling is tussen de benodigde toezichthoudende competenties. Onlangs is er door vertrek van een lid een vacature ontstaan.

Naar wie zijn wij op zoek?

 • Wij zijn op zoek naar kandidaten die (in algemene zin)
 • Zich herkennen in de missie en visie van onze bibliotheek en geloven in de koers van de bibliotheek zoals omschreven in het beleidsplan
 • Strategische en bestuurlijke ervaring hebben
 • Relevante netwerken in het werkgebied van de bibliotheek hebben
 • De Governance Code Cultuur onderschrijven
 • Goede communicatieve vaardigheden hebben
 • Politiek sensitief zijn
 • Financiële stukken kunnen lezen

Beoogd toekomstig voorzitter

Per oktober 2022 loopt de termijn van de huidige voorzitter af. In aanvulling op bovenstaande competenties zoeken wij iemand die tevens

 • Verbindend is
 • Gezag / overwicht heeft
 • Omgevingsbewust is
 • Diplomatiek en onderhandelingsvaardig is
 • Het proces van toezichthouden bewaakt
 • Vergadertechnisch bekwaam is
 • Besluitvaardig is

Lid met specifiek aandachtspunt

Hoewel de Raad geen portefeuillehouders kent, is er behoefte aan versterking op het gebied van financiën, met als specifieke vaardigheden:

 • Op basis van financieel inhoudelijke deskundigheid toezicht kunnen houden op besluitvormingsprocessen
 • Verbanden kunnen leggen tussen het financieel beleid en de strategische koers van de organisatie

Kennis op het gebied van vastgoed beheer is in verband met onze gebouwenportefeuille welkom.

Tijdsinvestering

De Raad van Toezicht vergadert vijf keer per jaar. Daarnaast zijn er enkele contactmomenten gericht op (evaluatie van) strategie en beleid, contacten met derden en/of eigen functioneren.

De voorzitter heeft daarnaast frequent tussentijds contact met de directeur-bestuurder.

Aanbod

Een uitdagende functie in een enthousiaste raad en een organisatie in ontwikkeling, in een boeiend maatschappelijk en politiek werkveld. Leden van de Raad van Toezicht krijgen geen financiële vergoeding

Informatie en reacties

We nodigen u van harte uit deze website te bekijken om alvast op deze wijze kennis te maken met onze organisatie.

Nadere informatie wordt verstrekt door Conny Reijngoudt, directeur-bestuurder op telefoonnummer 010 450 32 44 of per mail: c.reijngoudt@bibliotheekaandenijssel.nl

Reacties, voorzien van motivatie en cv, ontvangen wij graag voor 24 januari 2021 per mail naar c.reijngoudt@bibliotheekaandenijssel.nl o.v.v. ‘vacature RvT’ en uw naam.