Vrijwilligers aan het woord

Norma (72), vrijwilligster Gouden Uurtje

Norma zet zich al twaalf jaar in voor volwassenen met een verstandelijke beperking, tijdens het Gouden Uurtje van Bibliotheek aan den IJssel. “Je moet interesse hebben in de doelgroep en flexibel zijn, altijd op interactie gericht. En iets achter de hand hebben, want soms maak je missers en kies je iets wat ze niks vinden. Dat hoort erbij. De groep meekrijgen, dat blijft een sport, maar wel een héle leuke!”

Een uur met een gouden randje
Het Gouden Uurtje vindt plaats in Capelle en Krimpen aan den IJssel en er staat altijd een thema centraal. Norma koppelt daar verhalen aan. Wat werkt, weet zij inmiddels: “Annie M.G. Schmidt doet het altijd goed; zij is grappig zonder kinderachtig te zijn. Zielige verhalen vallen in smaak, en griezelige verhalen. Maar niet te eng!” Ze vervolgt: “Dierenverhalen zijn ook een succes. Die hebben ook mijn voorkeur trouwens…” Een belangrijke factor, aldus de doorgewinterde vrijwilligster: “Verhalen die je aanspreken, breng je natuurlijker. Dat werkt.”
 

Anne den Boer (68), vrijwilligster Bibliotheek aan Huis

De Bibliotheek aan huis-dienst, gratis voor bibliotheekleden met minimaal een Standaard abonnement, is een uitkomst voor mevrouw Huizer-van Bovene (80), die er sinds twee jaar dankbaar gebruik van maakt. Vrijwilligster Anne den Boer (68) haalt op haar beurt veel voldoening uit het vrijwilligerswerk. 

Ik krijg er zo veel voor terug”, merkt Anne op. “Ik ben achtenzestig, dus dan begin je ook na te denken over ouder worden. En als ik mevrouw bezig zie — hoe ze woont, op de hoogte is en de stilte vormgeeft — dan vind ik haar een voorbeeld. Je moet je best blijven doen hè? Om de krant te lezen, een boek te lezen, te genieten van muziek.”

Anne den Boer kwam na het overlijden van haar man door een krantenartikel bij de bibliotheek terecht voor vrijwilligerswerk. Ze wilde graag plezierig en nuttig bezig zijn. Nu is ze VoorleesExpress- en Bibliotheek aan huis-vrijwilliger. “Ik vind het zo leuk om dit te doen en ik vind de manier waarop de mensen in de bibliotheek met jou als vrijwilliger omgaan echt heel prettig. Je voelt je gewaardeerd. En dat is iets wat altijd goed doet, want het is toch ook wel een beetje eenzaam werk. Ik ga voorlezen en terug naar mijn plekje, ik maak het een uurtje gezellig met mevrouw en ik ga weer naar huis. Je hebt niet meteen een dagvullend programma, maar dat blijkt me goed te bevallen.”

“Wat ik ook zo leuk vind”, vervolgt ze, “is dat ik weer extra gemotiveerd ben om me druk te maken om wat er in de bibliotheek staat. Je bent er immers voor de ander… ík moet boeken zoeken die die mevrouw leuk vindt. En dan kan zij zich nog zo gemakkelijk opstellen, maar je wilt het toch graag goed doen. En ja, dan ga je op een andere manier de bibliotheek in.”

Pieter van Keulen en Richard de Rijk

De bibliotheek is de plek waar je boeken leent, of dvd’s, waar je misschien een krantje leest of de Kunstuitleen of het taalcafé bezoekt. Maar de bibliotheek is ook een stichting, een organisatie die bestaat – en voortbestaat – dankzij bevlogen mensen met hart en oog voor de rol die de bibliotheek speelt in onze samenleving. Twee van die gezichten zijn Pieter van Keulen en Richard de Rijk, de voormalig voorzitter én de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Bibliotheek aan den IJssel. Maar, wat is een Raad van Toezicht eigenlijk, wat doet zij en waarom is ze voor jou en mij belangrijk? Een kijkje in de keuken van dit belangrijke orgaan.

“Een Raad van Toezicht kom je vooral tegen in de non-profitsector,” vertelt Richard de Rijk. “Binnen scholen en stichtingen…” “Zorg en Welzijnsorganisaties”, vult Pieter van Keulen aan. Het is een orgaan dat toezicht houdt op het reilen en zeilen van de bibliotheek. De Raad overziet of vastgelegde afspraken worden nageleefd, stelt onder andere een accountant aan én is een klankbord voor het bestuur. De Rijk: “Een Raad van Toezicht heeft feitelijk niets te zeggen over hoe de bibliotheek wordt bestuurd; de directeur-bestuurder staat aan het roer. De Raad geeft wel advies, vervult een belangrijke rol in het uitgebreide netwerk rondom de bibliotheek én kan uit haar gecombineerde expertise putten op het vlak van financiën, vastgoed, et cetera.” “De Raad bestaat binnen Bibliotheek aan den IJssel uit minimaal drie en maximaal vijf personen en buigt zich over zaken als contractvastlegging, verkoopaktes en huurcontracten.”

“Mensen denken vaak dat leden van een Raad van Toezicht nogal wat verdienen met hun werk. We krijgen en willen er geen cent voor, dat wil ik graag nog even zeggen. Ja, koffie. Soms een koek.”
“We leren er zelf heel veel van!” zegt De Rijk. “Dat is misschien wel de grootste vergoeding. En het wordt je gegund om met je kennis mee te kijken in de keuken van, in dit geval, de bibliotheek. Dat is toch prachtig?”