Voorzieningen - Waar heb je recht op?

Workshop

Nederland kent diverse mogelijkheden voor mensen met een klein budget. In deze workshop wordt uitgelegd welke voorzieningen en toeslagen er zijn en voor wie deze beschikbaar zijn. Je kan denken aan PGB, Kinderbijslag, bijstand, bijzondere bijstand, maar ook bijvoorbeeld kwijtschelding gemeentelijke heffingen en hoogheemraadschap.

  • Duur 1,5 uur
  • Door wie: Corinne Seijbel, zelfstandig juridisch en financieel adviseur (Seijbel Justitia & Pecunia.)