“We zijn allang begonnen, maar nu begint het echt”

Gepubliceerd op: 7 januari 2021 14:35

Wat is het lang geleden hè, dat ik u via deze plek aansprak? Hoe het zo gekomen is? U kunt het wel raden: 2020 – het intense jaar 2020 waarin alles anders was dan verwacht. Plots bleek dat, en ergens ver weg wisten we dat natuurlijk best, dat het leven niet maakbaar is; ‘The end in mind’- onvoldoende is; je wel veel kunt willen, maar dat niet alles kan.

Zo konden we niet op de voor ons zo gebruikelijke manier afscheid nemen van twee vakvrouwen: Wilma Jacobs en Margriet Meijvogel. Jarenlang verleenden zij service aan u. Wilma, lange tijd vanuit ons vroegere filiaal in Capelle ‘s-Gravenland en Margriet hoorde in die jaren tot de vaste ploeg in Capelle Schollevaar. Vrouwen die met pijn in het hart ‘hun’ filialen moesten los laten, maar met begrip en loyaliteit meebouwden aan het vernieuwen van onze twee centrumvestigingen. Natuurlijk zwaaiden we ze ‘Zoom’ al uit. Het afscheidsfeestje à la Bibliotheek aan den IJssel volgt zodra het kan. Wat in het vat zit, verzuurt deze keer niet. Aan de bon die zij er voor kregen zijn namelijk rechten te ontlenen.

Het intense jaar wierp ons vaak terug naar de waan van de dag omdat de deuren dicht moesten, scholen sloten, collega’s ziek werden of in quarantaine moesten. Omschakelen, (loop) richtingen bepalen. Het hield ons bezig.

Plannen die al van de 2020 plank waren gehaald, moesten terug in de kast. Online dienstverlening ontstond en met succes startten we een afhaal- en bezorgservice in zowel Krimpen als Capelle aan den IJssel. Wat bewonder ik mijn collega’s (waaronder ik ook onze vrijwilligers beschouw) voor hun veerkracht en innovatieve vermogen. Te meer omdat ik ook zelf te maken kreeg met een onverwachte gezondheidskink in de kabel. U zult begrijpen dat je dan zo blij bent dat het team er staat, doorpakt, meedenkt en ook nog aandacht heeft voor elkaar. Want ik was niet de enige die een steuntje in de rug kon gebruiken.

Ondertussen is onze bibliotheek ook nog glansrijk door de certificering gekomen. Wat wil dat zeggen? Onze kwaliteit is op orde en de auditoren die de certificering afnemen geloven in de toekomstbestendigheid van de bibliotheek. Daarvoor zijn we uiteraard onze beide gemeenten erg dankbaar, want dat geloof spraken ook zij uit in hun gesprekken met de twee auditoren.

Zolang de maatregelen om het virus in te dammen nodig zijn, nemen wij daartoe natuurlijk onze verantwoordelijkheid. Maar dat laat onverlet mijn, onze opdracht om u goed bibliotheekwerk te bieden. “We zijn allang begonnen, maar nu begint het echt",

- want de plannen die op die plank van 2020 lagen, zijn niet in de la terecht gekomen. Zij hebben kunnen rijpen en dat heeft er toe geleid dat we nu echt beginnen aan
- het uitwerken van onze beleidsvisie tot 2025. Titel? U raadde het: “We zijn allang begonnen, maar nu begint het echt”.

Het hoe? Steeds samenwerking zoekend en zoals u gewend bent is er natuurlijk samenspel tussen collectie, vakmanschap en activiteiten.

Van harte nodig ik u uit, als u eens met ons mee wilt denken over de voornoemde beleidsvisie – om contact op te nemen met communicatie@bibliotheekaandenijssel.nl. Het is immers ook uw bibliotheek?

 

Rest mij nog om u een goed 2021 toe te wensen.

Conny Reijngoudt

 

“We zijn allang begonnen, maar nu begint het echt”  is ontleend aan de titel van een boek van Joke van Leeuwen.