Tussen droom en daad...

Gepubliceerd op: 5 maart 2018 12:03

‘Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren…' is misschien wel de meest gebruikte quote in Nederland. Kent u de bron? Het is een zin uit een gedicht van Willem Elsschot. Een gedicht over een dramatisch huwelijk. Leest u zelf maar: Het huwelijk. Bijzonder hoe zo’n zin een eigen leven is gaan leiden.

Ook ik maak me er schuldig aan. De quote is op zoveel situaties toepasbaar. Gewoon in het dagelijks leven, zeker ook in verbouwingstijden of in periodes van beleidsontwikkeling. Hoe oplossingsgericht je ook wilt zijn of bent, niet alle dromen komen uit. Niet alle wensen kunnen worden ingewilligd.

Of iets lukt, heeft uiteraard altijd met je droom, je focus of je doel te maken. Toch: Wat je ook bereiken wilt: altijd zul je te maken krijgen met drempels, met ‘de wetten en de praktische bezwaren’. Tijdens de twee grote verbouwingen van onze centrumvestigingen hebben we dat ook ervaren. De beperkingen van de gebouwen, de bodem in een portemonnee. Zo maar twee voorbeelden. Maar wat zijn we blij met het resultaat en met uw reacties.

Uiteraard heeft ook u kritische noten. U heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid uw mening over onze vestiging aan het Stadsplein in Capelle (Capelle Centrum) te uiten via formulieren bij de balie. Echt fijn te lezen dat u overwegend blij bent met de resultaten. Uw feedback voor Capelle Centrum betrof vooral de belevingsruimte voor kinderen, de spreiding van bibliotheken in de stad en de beschikbare collectie.

Binnen de mogelijkheden die er zijn gaan we met uw opmerkingen aan de slag. In een eerdere blog schreef ik al over de focus van de bibliotheek. Een maatschappelijke voorziening, passend in de samenleving van nu. Een samenleving die verandert. Een andere samenleving stelt andere eisen aan burgerschap, aan dat wat je nodig hebt om te voldoen aan de eisen van de tijd. Je basisvaardigheden. In samenspraak met de gemeenten bepalen wij hoe de bibliotheek van nu in ons werkgebied er uit moet zien en wat we voor ons subsidiegeld leveren. Altijd om de ontwikkeling van de burgers te steunen! Dat is de stabiele factor. Ook voor onze gemeenten.

De bibliotheek richt zich dan ook op het verbeteren van hedendaagse (en toekomstige) basisvaardigheden taal, lezen, digitaal meedoen en biedt de mogelijkheid tot een leven lang leren.Dat dit gevolgen heeft voor het collectiebeleid, voor het vestigingsbeleid, voor de inzet van mensen en middelen, moge duidelijk zijn. Wij leven in een kennissamenleving. De digitalisering vergt veel van mensen, vraagt om andere vaardigheden. Goed kunnen lezen, om kunnen gaan met de digitalisering, informatie kunnen vinden en beoordelen: het zijn basisvaardigheden. Via onze collectie, via ons vakmanschap, via onze samenwerkingspartners (onderwijsaanbieders, welzijnsorganisaties enzovoort)werken wij aan het versterken van mensen in de kennissamenleving. Werken wij aan voorwaarden om je persoonlijk te kunnen ontwikkelen. De collecties staan daar waar ze het best tot hun recht komen en staan ten dienste aan onze opdracht. Er wordt mee gewerkt.De technologie versterkt onze functie. Samen met andere bibliotheken of partners zorgt die technologie er voor dat u overal en altijd in de collectie kunt snuffelen en dat u dat wat u lenen wilt kunt reserveren. Tijdens openingstijden van de centrumvestigingen of haal en brengpunten kunt u uw keus dan ophalen.

Mooi ook dat uw lidmaatschap u toegang geeft tot bijna alle bibliotheken in Nederland – als landelijke lener. Bovendien zijn er in Capelle en Krimpen samen bibliotheken op 27 schoollocaties met collecties gericht op kinderen, zijn er Haal- en brengpunten in wijken die verder van het centrum liggen.

Vergeet ook onze digitale bibliotheek niet, met online cursussen, met e-books, altijd en overal direct beschikbaar.Het is anders, dat ben ik met u eens. Niet langer is er in elke wijk een volwaardige bibliotheekvestiging en soms komt dat wat je lenen wilt uit een andere plaats. Maar wat een rijkdom aan kennis, aan verhalen, aan mogelijkheden. Nee het is geen droom. Het is gewoon de rijke realiteit, in uw Capelle aan den IJssel, in uw Krimpen aan den IJssel.Weet u er welkom. Trouwens: de vernieuwde vestiging aan het Stadsplein in Capelle is nog steeds niet officieel geopend. Wij wachten nog op één inwoner: de horecapartij. Zij zijn inmiddels begonnen met meten, keukenblokken bestellen, afzuigkappen kopen enzovoort. De verwachting is dat de openingsvlag na de zomervakantie zal worden gehesen. U hoort van ons.