Lees!

Gepubliceerd op: 29 november 2019 01:32

Heeft u dat ook wel eens? Dat u wel eens mee zou willen praten met gasten aan de tafel van een talkshow? Ik had dat een week of wat geleden toen Tommy Wieringa, schrijver voor volwassenen, zijn zorg uitsprak over kinderen die te weinig lezen en over de kwaliteit van de jeugdliteratuur in Nederland.

Die kwaliteit, zo vond Tommy, liet te wensen over: "Echt goed geschreven kinderboeken zijn er niet heel veel", aldus de 52-jarige auteur. "Daar moet je toch wel goed naar zoeken." Volgens Wieringa, die zelf jonge kinderen heeft, is Lampje van Annet Schaap "een heel goed boek” (bron: Nu.nl)

Natuurlijk wordt aan de lunchtafel in onze bibliotheek over zo’n quote gesproken. Uiteraard gaat het dan over onze aanpak om het lezen te bevorderen, hierover straks meer. Maar meer nog ging het over Tommy’s aanname dat de kwaliteit van de jeugdliteratuur te wensen over laat. Dat laatste herken ik zelf niet en onze onderwijsspecialisten en leesconsulenten al helemaal niet. Ja, van Lampje (Annet Schaap) genoten wij allemaal en voor onze collecties op scholen is het boek zeker aangeschaft. Door leesgesprekken en actieve presentaties in de schoolbibliotheken vindt het boek zijn weg naar kinderen die er aan toe zijn. Want het is met lezen net als met alle soorten van opvoeding: sommige zaken moet je leren. Lezen met plezier moet je leren, moet je oefenen. Er zijn zeker kinderen die lezen van nature omarmen (Annie M.G. Schmidt zei ooit: ‘er zijn lees- en leefkinderen’). Anderen moeten het lezen leren waarderen.

Moeten? Moeten alle kinderen dan lezen voor hun plezier? Wij zeggen daar van harte ja tegen, want lezen doet er toe!

Bijna elke zich zelf respecterende krant schrijft er over, onderzoeken tonen het aan en rapporten vinden de weg naar de overheid. Zo brachten twee adviesorganen van de rijksoverheid -de Culturele en Onderwijsraad- afgelopen zomer het rapport Lees! Een oproep tot een leesoffensief uit. Teneur van het stuk: Nederlandse kinderen lezen steeds minder vaak en met steeds minder plezier. Mede hierdoor gaat hun leesvaardigheid achteruit. Dat heeft gevolgen voor hun functioneren op school en in de samenleving.

In Krimpen en Capelle aan den IJssel is eigenlijk al enige tijd een leesoffensief gaande. Uw bibliotheek en inmiddels 23 schoollocaties hebben de handen ineen geslagen om via het programma ‘De Bibliotheek op school’ te werken aan de leesmotivatie, het leesplezier van kinderen en jongeren. Leerkrachten en bibliotheekmedewerkers gebruiken daartoe elkaars kennis en vaardigheden. In de klas vinden leesgesprekken plaats, kinderen leren hoe je het juiste boek kunt vinden en uiteraard zorgen wij, uw bibliotheek, voor de juiste boeken! Boeken die passen bij kinderen van nu, boeken die de taal verrijken en die kinderen zullen aanspreken. Boeken die kinderen ‘van nature’ graag lezen en boeken die je eerst moet leren kennen en moet leren lezen of waarderen. Dat zijn de boeken waar leerkrachten en de vakmensen van de bibliotheek in de klas promotie voor maken.

Een leesoffensief!
Graag nodigen wij ook andere volwassenen en zeker ook ouders uit deel te nemen aan het leesoffensief. Gewoon door te lezen. Door een voorbeeld te zijn voor kinderen. Ouders weet dat uw inzet van belang is! Kinderen van ouders die veel lezen, voorlezen, praten over boeken lezen zelf meer, zijn leesvaardiger en schoppen het verder in het onderwijs en hun carrière (Notten, 2011,2012). Kijk dit is toch eindelijk eens een voorbeeld van iets wat goed is en niet ongezond. Dus ik zeg: doe mee. Wij helpen graag. Hieronder een lijstje met boekentips van ons onderwijsteam, gewoon te leen in de bibliotheek en zeker ook te gebruiken als lijstje om in de schoen te doen zodat de goede Sint er een keus uit kan maken.

Lees en geniet!

Conny Reijngoudt
 

4-6 jaar

6-8 jaar

8-10 jaar

10-12 jaar

11 + 12+ jaar