Het jaar is weer bijna om

Gepubliceerd op: 11 april 2018 16:00

Het jaar is weer bijna om. De tijd van terugblikken en vooruitkijken begint. Voor de meesten van u nog een paar drukke weken, vol voorbereiding en verwachting. Voor velen is het ook een moeilijke tijd. Een periode waarin gemis nog meer gevoeld wordt en eenzaamheid nog sterker wordt ervaren. Willem Wilmink schreef er het volgende gedicht over:

TROOSTLIED VOOR WIE MET KERST ALLEEN IS

Wees niet zo bang voor Kerst. Het zijn twee dagen,
dat is niet meer dan achtenveertig uur.
En uren, het ene vlug, het andere trager,
uren vervliegen op den duur.
Raak niet verloren in herinneringen,
wees toch een beetje wijzer deze keer.
Zing maar 'Stille nacht' als je kunt zingen,
want stil zal het zijn, die nachten. Zeer.
Zing in jezelf: 'De witte vlokken zweven.'
Terwijl de regen langs de pannen ruist.
Het kind is niet in Bethlehem gebleven:
Het is naar Golgotha verhuisd.
Gedenk de dieren op de schalen en borden,
die zitten meer dan jij in de puree.
Eten is beter dan gegeten worden
ook in de glans van Lucas 2.
Zeg 'nee' als mensen je te eten vragen,
want in een andermans gelukkige gezin
daar is de kerstboom enkel te verdragen
met een uitslaande brand erin.
Wees niet zo bang voor Kerst.
Het zijn twee dagen.

Willem Wilmink (1936-2003)

Bewonderenswaardig hè, als je zo de wereld kunt verwoorden? Van harte hoop ik voor u allen toch op mooie verrassingen, gebracht door mensen en/of verhalen die u de hand reiken, troost bieden.

Nog even druk
Wij, van Bibliotheek aan den IJssel, zijn ook nog even druk. Om met de stadsdichter van Capelle aan den IJssel te spreken: wij beginnen aan de grote terugverhuizing. Tot 8 januari is de centrumvestiging in Capelle dan ook dicht. Uiteraard kunt u terecht in Krimpen. De centrumvestiging daar is gewoon open. Kinderen kunnen terecht in onze kinderbibliotheek naast de Harp – 's-Gravenland.

En dan… op 8 januari… gaan de deuren op het Stadsplein 39 weer voor u open. Kleiner? Ja – maar ik ben benieuwd of u dat zo zult ervaren. Het is zo anders. Het lijkt nauwelijks kleiner. Zelfs dat wat er altijd was, is anders. Wij hebben het natuurlijk zien groeien van een soort parkeerdek naar een eigentijdse bibliotheekruimte. U zult in één keer verrast worden, verbaasd zijn.

In de eerste maanden van het jaar is het nog een beetje ‘gedurende de verbouwing, blijft de winkel open’. Echt een beetje hoor – want de grootste klussen zijn gedaan. Waar we vooral nog op wachten is de horecapartij. Als die klaar is, willen we graag samen met die partij (en wie weet ook met de andere partijen die huizen in het pand) en met u uw nieuwe bibliotheek officieel openen. U hoort er van.

Mooie samenwerkingen
Waar we in Capelle ook naar uitkijken is de samenwerking met meerdere partijen in de wijk Schollevaar. Onder aanvoering van de stichting Welzijn Capelle gaan wij aan de slag in het Kinderlab. Aan de slag met taal, lezen en digitaal meedoen. Ook het haal- en brengpunt Schollevaar zal daar te vinden zijn. PCB Het Baken, dank voor jullie gastvrijheid in de afgelopen periode!

Dan zo rond april 2018 zijn we grotendeels rond en hebben we op die plekken bibliotheekwerk georganiseerd zoals we gedacht hadden bij het ter perse gaan van ons beleidsplan. In Krimpen en Capelle vernieuwde centrumvestigingen, op een nog steeds groeiend aantal scholen in ons werkgebied Bibliotheken op School, een Bibliotheek op Maat in de Vijverhof, op steeds meer plekken samen met de samenleving Free Library’s, en in de wijken Schollevaar en ‘s-Gravenland wijkgerichte haal- en brengpunten.

Bibliotheek in transitie
Ik realiseer me dat voor u, Capellenaar of Krimpenaar die de bibliotheek nog steeds ziet en gebruikt als de plek om boeken te lenen, het moois misschien niet helemaal aan uw verwachtingen zal voldoen. Al eerder schreven we (of vertelden wij) dat de functie van de bibliotheek verschuift. De bibliotheek is niet langer een plek waar je alleen komt om boeken te lenen. En de mensen die er werken, werken niet langer alleen aan het vormen van een collectie en een overzichtelijke rij boeken. Met onze medewerkers als spil gaat het ons om het verbeteren van kansen van Krimpenaren en Capellenaren! Daar waar het kan vanuit centrale plekken, daar waar het moet dicht bij u.

Trots terugkijken op dit jaar
Ik ben er trots op dat we een basis hebben neergezet in de afgelopen twee jaar van waaruit we aan de slag kunnen. Blij ben ik, dat we er toch steeds weer uit weten te komen met onze opdrachtgevers: de gemeenten. Blij ben ik ook met de steun van de Van Cappellen Stichting. Blij met een fantastisch team! Onze medewerkers, en u weet: dan heb ik het zowel over de betaalde krachten als over onze vrijwilligers, zijn er klaar voor zich dienstbaar te maken aan uw ontwikkeling. Elk met hun eigen professionele opdracht en competenties. Elk met het geloof in de kracht van het bibliotheekwerk. Bibliotheek aan den IJssel, met een aanbod aan media en programmering waaraan u zich kunt spiegelen; waardoor u door vensters naar andere meningen kunt kijken, uw mening desgewenst kunt bijstellen en waardoor u zich op uw eigen wijze kunt ontwikkelen. Een duurzame plek waar u merkbaar welkom bent!

Dank u trouwens voor uw geduld in de afgelopen verbouwingstijd.


Alle goeds voor de feestdagen en 2018!