'Alles verandert vroeg of laat van eigenaar'

Gepubliceerd op: 8 december 2016 13:08

(uit: De honderdjarige man die uit het raam klom en verdween – Jonas Jonasson) U heeft het vast gelezen. In een van de lokale kranten, op Facebook, Twitter of op onze website. Het pand aan het Stadsplein waar uw bibliotheek zetelt verandert van eigenaar. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft het pand van de stichting Bibliotheek aan den IJssel gekocht. De bibliotheek gaat, samen met een horecapartij, de Rabobank en de sportschool Anytime Fitness ruimte huren op het voor u vertrouwde adres.

Ik kan me voorstellen dat dergelijke informatie bij u als bezoeker of lid van de bibliotheek vragen oproept. Omdat het allemaal nog pril is, hebben we nog lang niet alle antwoorden op uw vragen. Maar op de meest gestelde vraag wil ik hier graag in gaan: ‘Wordt de bibliotheek dan (nog) kleiner’?

Het antwoord op die vraag zal u niet verbazen. Dat is zo. Wij denken dat dat kan zonder aan kracht in te boeten. In onze toekomstplannen, u kunt er over lezen in onze beleidsvisie, is restylen van onze bibliotheekvestigingen een middel om als bibliotheek uit te groeien tot dé plek waar je je kunt ontwikkelen. Alleen of samen. Een plek waar je je krantje leest, studeert, een cursus volgt of samenkomt met je taalcoach. Waar stilteplekken zijn in een roerige samenleving. Centraal staat de ondersteuning van u allen bij uw persoonlijke ontwikkeling. Hoe? Wij zetten daartoe in op een leven lang lezen, een leven lang leren en digitaal meedoen. U ziet: nog steeds hoort lezen er bij. Want een leven lang leren kan niet zonder lezen. Fysieke boeken: u zult ze nog steeds vinden in onze vestigingen. Maar eigentijdse mogelijkheden horen er ook helemaal: e-books, reserveren uit onze andere vestigingen, landelijk lenen enzovoort.

In Krimpen heropenden we op 26 november 2016 onze vestiging in de Tuyter. De samenwerking met de andere huurders en het gebruik van andere ruimtes in Tuyter spelen daar een belangrijke rol bij het uitvoeren van het bibliotheekwerk. Alles heeft te maken met het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van onze gemeentelijke opdracht. Dat wat we met anderen kunnen delen, delen we met anderen want zo dalen onze vaste lasten. Ook in Capelle willen we dat realiseren.

‘Verschraling. Recht praten wat krom is’ – zeggen sommigen van u. Ik kijk er anders tegenaan. Ons beleidsplan begint met een citaat uit een prachtig boek over de geschiedenis van bibliotheken. Het citaat geeft aan dat elk tijdperk een bibliotheek heeft die bij dat tijdperk hoort. En zo is het. Wat altijd blijft is het grote ideaal achter bibliotheken: de mens ondersteunen in zijn persoonlijke ontwikkeling. Waarom? Omdat dat nodig is om deel te kunnen nemen aan de samenleving waar je bij hoort.

Vrije toegang tot informatie, leesbevordering hoorden en horen daarbij. Lange tijd voldeed daartoe het aanbieden van collecties (informatieve) boeken. Het gebruik was een vanzelfsprekendheid. Informatie haalde je bij de bibliotheek. Lezen in je vrije tijd was voor velen een vanzelfsprekendheid. (Uit de Leesmonitor). De bekostiging via overheden de normaalste zaak van de wereld. Die tijd is voorbij.
De samenleving verandert, dus de bibliotheek verandert. Ook in Krimpen – en Capelle aan den IJssel!

Wij leven in een kennissamenleving. De digitalisering vergt veel van mensen, vraagt om andere vaardigheden. Goed kunnen lezen, om kunnen gaan met de digitalisering, informatie kunnen vinden en beoordelen: het zijn basisvaardigheden. Via onze collectie, via ons vakmanschap, via onze samenwerkingspartners (onderwijsaanbieders, welzijnsorganisaties enzovoort) maar ook via onze vestigingen werken wij aan het versterken van mensen in de kennissamenleving. Werken wij aan voorwaarden om je persoonlijk te kunnen ontwikkelen. De collecties staan daar waar ze het best tot zijn recht komen. Er wordt mee gewerkt. De technologie versterkt onze functie. Samen met andere bibliotheken of partners zorgt zij er voor dat u overal bij kunt.

Het zal duidelijk zijn, de tijd dat we als bibliotheek alles konden kopen wat op de markt kwam ligt achter ons. Natuurlijk willen we er als bibliotheek nog steeds zijn voor iedereen en nog steeds zetten wij in op een groot bereik. Alleen nu met een andere focus! Het is samen met andere educatieve en maatschappelijke organisaties kansen bieden aan inwoners van ons werkgebied, zodat een ieder kan participeren in de samenleving van nu. Met andere woorden: uw bibliotheek bevordert een leven lang lezen, een leven lang leren en digitaal meedoen. Straks ook vanaf het Stadsplein vanuit een gerestylede vestiging. Mede mogelijk gemaakt doordat het pand van eigenaar wisselt.

Zodra wij meer weten komen wij bij u terug om antwoorden op uw andere vragen te geven. Houd daartoe ook onze website, nieuwsbrieven en de sociale media in gaten.

Mijn collega’s en ik wensen u een rustige, leesrijke decembermaand toe en voor 2017: alle goeds voor u en de uwen.


Conny Reijngoudt