Team de Bibliotheek op school

De samenwerking tussen leesconsulenten en onderwijsspecialisten van de bibliotheek, én de leescoördinator van de school is een essentieel onderdeel van samenwerking in het kader van de Bibliotheek op school. De leescoördinator en deskundigen van de bibliotheek zijn geschoolde professionals die hun specifieke taak als geen ander kunnen uitvoeren.

Hoe zijn de rollen verdeeld?

Jaarlijks wordt er op grond van de monitor-uitslag een schoolgebonden activiteitenplan opgesteld in samenwerking met de leescoördinator. De leesconsulent en onderwijsspecialist voeren activiteiten uit op en vóór de school. De leescoördinator ondersteunt het team op school.

Verdieping

Drie keer per jaar wordt er een studiebijeenkomst georganiseerd, waaraan alle leescoördinatoren uit het werkgebied kunnen deelnemen. Naast verdieping van een onderwerp op het gebied van lezen of mediawijsheid, is er ruimte voor het delen van ervaringen. Op deze manier worden kennis en ervaringen uitgewisseld.