de Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid.

Kinderen worden gestimuleerd om thuis en op school meer te lezen en gebruik te maken van betrouwbare digitale informatiebronnen. De Bibliotheek op school bestaat uit meerdere bouwstenen die de partners in staat stellen samen op structurele wijze lezen en mediawijsheid te stimuleren. Door de onderwijsspecialisten en leesconsulenten van het team de Bibliotheek op school wordt gezorgd voor de krachtige combinatie van vakmanschap en een aantrekkelijke collectie.

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat vlotte lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid maar ook op schoolsucces en intelligentie. Wie kan lezen en teksten begrijpt kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving. De Bibliotheek op school zet in op het verbeteren van

  • leesvaardigheid
  • taalvaardigheid
  • mediawijsheid

De Bibliotheek op school sluit aan op BoekStart en BoekStart in de kinderopvang, die specifiek gericht zijn op de (vroege) taalontwikkeling van nul- tot vierjarigen. Op de middelbare school werken we met de Bibliotheek op school VO. Daarmee wordt ingezet op een doorgaande leerlijn voor kinderen van nul tot zestien jaar.

Wat biedt de Bibliotheek op school

Op school wordt een volwaardige schoolbibliotheek ingericht, met gebruik van een digitaal bibliotheeksysteem en een aantrekkelijke, op maat samengestelde collectie boeken. De school krijgt voor een aantal uren per week een vaste onderwijsspecialist en leesconsulent toegewezen, die samen met de leescoordinator inzetten op meetbare resultaten. Jaarlijks wordt er naar aanleiding van de uitkomsten van de leesmonitor, een op maat gemaakt activiteitenplan samengesteld. Minimaal één leerkracht uit het team wordt opgeleid als leescoordinator en werkt nauw sament met het team van de bibliotheek.

Meer informatie over de Bibliotheek op school vind je op deze website