• De Bibliotheek op school is een landelijk ontwikkelde en ondersteunde educatieve aanpak voor het basisonderwijs.

  De Bibliotheek op school richt zich op leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid. De basisschool en de bibliotheek gaan daar de komende jaren samen aan werken. De focus? Die ligt op het stimuleren van vrij lezen, omdat dit een bewezen positief effect heeft op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Door een kwartier vrij lezen per dag leert een kind duizend nieuwe woorden per jaar!

  verder lezen

 • De bouwstenen bij Bibliotheek aan den IJssel

  • Een aantrekkelijke en toegankelijke collectie boeken in de schoolbibliotheek
  • Vijf recente boeken per leerling en onderhoud door een bibliotheekprofessional
  • Drie uur vakmanschap per week t.b.v. de school
  • Een catalogus met afgeschermde zoekfunctie en digitaal logboek
  • Resultaatgericht en meetbaar aan de slag met behulp van een jaarlijkse monitor
  • Een jaarlijks schoolgebonden activiteitenplan als onderdeel van het lees-mediaplan
  • Minimaal één opgeleide leescoördinator binnen het eigen schoolteam
  • Verdieping in leesplezier, leesbevordering en mediawijsheid

 • Leesconsulenten en onderwijsspecialisten

  De samenwerking tussen leesconsulenten en onderwijsspecialisten van de bibliotheek, én de leescoördinator van de school is een essentieel onderdeel van samenwerking in het kader van de Bibliotheek op school. De leescoördinator en deskundigen van de bibliotheek zijn geschoolde professionals die hun specifieke taak als geen ander kunnen uitvoeren.

  verder lezen

De Monitor - meten is weten

De Monitor is een belangrijk onderdeel van de Bibliotheek op school. Het brengt de meerwaarde van de (school)bibliotheek in kaart.

De Monitor bestaat uit digitale vragenlijsten voor leerkrachten, lees- en mediaconsulenten. De uitkomsten geven informatie over het leen- en leesgedrag van leerlingen, de leesmotivatie en het leesbevorderende gedrag van leerkrachten.

Op basis van de resultaten van de Monitor maken school en bibliotheek afspraken over de invulling van het leesbevorderingsbeleid. Elk jaar wordt er een meting uitgevoerd om de resultaten vast te stellen. Aandachtsgebieden die hieruit voortkomen, worden vastgelegd in het schoolgebonden activiteitenplan.

Instructiefilm SchoolWise

Meer lezen, beter in taal

Bekijk het videocollege van dé leesdeskundige van Nederland, Kees Broekhof. Een boeiende verhandeling over lezen en taalontwikkeling, gemaakt in opdracht van Kunst van Lezen.