• De Bibliotheek op school is een landelijk ontwikkelde en ondersteunde educatieve aanpak voor het basisonderwijs.

  De Bibliotheek op school richt zich op leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid. De basisschool en de bibliotheek gaan daar de komende jaren samen aan werken. De focus? Die ligt op het stimuleren van vrij lezen, omdat dit een bewezen positief effect heeft op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Door een kwartier vrij lezen per dag leert een kind duizend nieuwe woorden per jaar!

 • De bouwstenen bij Bibliotheek aan den IJssel

  • Een aantrekkelijke en toegankelijke collectie boeken in de schoolbibliotheek
  • Vijf recente boeken per leerling en onderhoud door een bibliotheekprofessional
  • Drie uur vakmanschap per week t.b.v. de school
  • Een catalogus met afgeschermde zoekfunctie en digitaal logboek
  • Resultaatgericht en meetbaar aan de slag met behulp van een jaarlijkse monitor
  • Een jaarlijks schoolgebonden activiteitenplan als onderdeel van het lees-mediaplan
  • Minimaal één opgeleide leescoördinator binnen het eigen schoolteam
  • Verdieping in leesplezier, leesbevordering en mediawijsheid

 • Leesconsulenten en onderwijsspecialisten

  De samenwerking tussen leesconsulenten en onderwijsspecialisten van de bibliotheek, én de leescoördinator van de school is een essentieel onderdeel van samenwerking in het kader van de Bibliotheek op school. De leescoördinator en deskundigen van de bibliotheek zijn geschoolde professionals die hun specifieke taak als geen ander kunnen uitvoeren.

De Monitor - meten is weten

De Monitor is een belangrijk onderdeel van de Bibliotheek op school. Het brengt de meerwaarde van de (school)bibliotheek in kaart.

De Monitor bestaat uit digitale vragenlijsten voor leerkrachten, lees- en mediaconsulenten. De uitkomsten geven informatie over het leen- en leesgedrag van leerlingen, de leesmotivatie en het leesbevorderende gedrag van leerkrachten.

Op basis van de resultaten van de Monitor maken school en bibliotheek afspraken over de invulling van het leesbevorderingsbeleid. Elk jaar wordt er een meting uitgevoerd om de resultaten vast te stellen. Aandachtsgebieden die hieruit voortkomen, worden vastgelegd in het schoolgebonden activiteitenplan.

Gratis leskist over (seksuele) diversiteit te leen voor Capelse scholen

Sinds 2012 is het voor scholen verplicht om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Toch schenkt één op de vijf basis- en middelbare scholen hier nu – vijf jaar later – nog steeds geen aandacht aan. Om die reden zijn er in samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel en Schiedams LEF vanaf volgend schooljaar gratis leskisten over (seksuele) diversiteit te leen bij Bibliotheek aan den IJssel. 

5 gratis te reserveren leskisten

De bibliotheek beschikt over vijf leskisten die zijn te reserveren voor een periode van één week per groep, met een maximum van twaalf schoolweken. In de LEF-kist zit per groep (1 t/m 8) een (prenten)boek en vijf uitgewerkte lessen. De lessen worden gegeven door de docenten zelf en gaan over (seksuele) diversiteit, liefde, vriendschap en over het LEF hebben om jezelf te zijn en voor een ander op te komen. Daarnaast ontvangt elke school een teamtraining en een gastles.

Kist reserveren of meer informatie?
Voor reserveringen neem je contact op met Bibliotheek aan den IJssel. Stuur een mailtje naar Muriel Steegstra: M.Steegstra@biblotheekaandenijssel.nl. Wil je meer weten over de kisten? Ga dan naar www.schiedamslef.nl of bel Sandy Karolus via telefoonnummer 06-41722685 of 010-7511124.

Blog team de Bibliotheek op school

Ze zijn (natuurlijk!) gek op lezen, op kinderboeken én op ontwikkelingen op lees- en mediagebied. Team Bibliotheek op school deelt bezigheden en laat zien wat opvalt aan ontwikkelingen op het gebied van media- en leesbevordering.  

Het belang van dBos – Teamleider Erica Ringelberg en onderwijsspecialist Brenda Versluis zijn geinterviewd voor magazine Overal! De bibliotheek op school.

Magazine Overal!

SchoolWise: de digitale bibliotheek

De digitale Bibliotheek op school maakt lezen nog leuker. Met één druk op de knop kunnen bibliotheekboeken in een inspirerende digitale omgeving worden gereserveerd. Een omgeving waarin we leerlingen helpen in hun boekkeuze en verleiden tot het blijven lezen. De boeken worden op school geleverd en weer opgehaald.

Instructiefilm SchoolWise

Meer lezen, beter in taal

Bekijk het videocollege van dé leesdeskundige van Nederland, Kees Broekhof. Een boeiende verhandeling over lezen en taalontwikkeling, gemaakt in opdracht van Kunst van Lezen.