VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Vrijwilligers bezoeken een gezin 20 keer. Ze komen thuis, of zien elkaar, nu dat niet kan, via internet. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

Taal stimuleren op afstand?

Corona proof tips

Tijdelijk kunnen vrijwilligers van de VoorleesExpress niet meer bij gezinnen langsgaan. Heel erg jammer, want juist nu hebben kinderen kinderen extra ondersteuning hard nodig! Maar laten we niet bij de pakken neerzitten. Wij hebben 6 tips verzameld om toch contact te kunnen houden en de taalontwikkeling van kinderen op afstand kunnen blijven stimuleren.

Word vrijwilliger

Samen aan de slag!

VoorleesExpress in de praktijk!

VoorleesExpress aan den IJssel

Kinderen in Nederland blijken ongelijke kansen te hebben in het onderwijs. Ze hebben niet dezelfde kans op een succesvolle schoolloopbaan, ook al zijn ze even slim. Bij gelijke intelligentie is het bepalend uit welk gezin je komt. Als jouw ouders laagopgeleid zijn en je thuis weinig gestimuleerd wordt, heb je minder kans op een succesvolle onderwijscarrière.  

Samenwerken met de bibliotheek

Bibliotheken vormen de verbinding tussen onderwijs, welzijn en thuis. De VoorleesExpress sluit aan op andere landelijke leesbevorderingsprogramma's als Boekstart en de Bibliotheek op school. Het project helpt de bibliotheek om haar maatschappelijke positie vorm te geven, meer met vrijwilligers te werken en laag taalvaardige gezinnen met jonge kinderen te bereiken.

Meld een gezin aan

Ben je leerkracht of pedagogisch medewerker en heb je een kind in de groep met een taalachterstand? Geef het dan op voor de VoorleesExpress! Onze vrijwilligers stimuleren kinderen en ouders om samen boeken te lezen en taalspelletjes te doen.  

Meer informatie?
Neem contact met ons op: voorleesexpress@bibliotheekaandenijssel.nl

Gelijk een gezin aanmelden? Maak gebruik van dit formulier.

Volg VoorleesExpress aan den IJssel op Facebook

Volgen!