Topstuk Anne-Marie van der Wilt

We vergeten het nog vaak, maar kunst hoort ook bij de kerk. Dat is niet vanzelfsprekend. Bij protestantse oproeren zijn in het verleden beelden van kunstenaars onheilig behandeld en stukgeslagen. Nog steeds zijn er religieuze fanatici, die beelden van andere religieuze groepen vernietigen.

Maar er is binnen protestantse kerken die lange tijd een beeldenverbod hanteerden, een verandering opgetreden.Zowel feministische theologen als de Van der Leeuw-stichting hebben de ogen van velen geopend voor de bijdragen die beeldend kunstenaars hebben verleend aan de verfraaiing van het kerkinterieur. Een andere generatie gaat hiermee verder in de 21ste eeuw.

In het boek van de jonge predikante en beeldend kunstenares Anne-Marie van der Wilt zijn zo'n twintig bijbelse thema's uitgewerkt en in kleur gebracht. Zij werkt veel met glas en houtafval en maakt mooie voorwerpen die ook voor meditatief doel gebruikt kunnen worden. Ook zijn voorbeelden van wandkleden en antependia in dit boek opgenomen. Het is een goede zaak wanneer kerkelijke interieurcommissies met dit kleurrijke boek omgaan. Aan de vormgeving van kerkelijke/religieuze kunst heeft deze jonge theologe en beeldend kunstenares een welkome bijdrage geleverd.