Biografie Anne-Marie van der Wilt

Anne-Marie van der Wilt heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van beeldende kunst om thema’s uit geloof en leven uit te drukken. Als predikant, theoloog en beeldend kunstenaar werkt ze regelmatig voor kerken, ziekenhuizen, zorgcentra, huizen van bewaring en andere instellingen. Daar ervaart ze dat verbeelding en kleurgebruik van groot belang zijn voor de geloofsbeleving en beleving van zin in het bestaan. De postmoderne tijd heeft meer dan ooit behoefte aan verbeelding als aspect van zingeving.

In een spel van kleur en vorm geeft Van der Wilt uitdrukking aan existentiële thema's. Met haar werk wil zij ruimte bieden aan de verbeelding van de toeschouwer. Zij maakt toegepast werk in opdracht (liturgische kleden voor de eredienst, kunstwerken en ramen voor kerken en stiltecentra) en vrije kunstwerken.

Haar werk kenmerkt zich door de verschillende materialen (textiel, glas, mozaïek, hout, verf) en helder kleurgebruik. Anne-Marie van der Wilt, geboren te Rotterdam in 1965, is na haar diplomering als A-verpleegkundige eerst een jaar lerarenopleiding tekenen en theologie, daarna theologie gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij studeerde af met als hoofdvakken Liturgiek en Kerkbouw. Landelijk en regionaal is zij inmiddels bekend bij vele kerkgenootschappen en heeft reeds allerlei opdrachten uitgevoerd. Het gaat om o.a. glaskunst, adviezen bij de (her-) inrichting van kerkgebouwen en stiltecentra, voorstellen voor religieuze kunst, het maken van liturgische kleden en stola’s (paramenten).

Zie voor meer informatie: zin-in-kleur.com