• We vergeten het nog vaak, maar kunst hoort ook bij de kerk.

    Dat is niet vanzelfsprekend. Bij protestantse oproeren zijn in het verleden beelden van kunstenaars onheilig behandeld en stukgeslagen. Nog steeds zijn er religieuze fanatici, die beelden van andere religieuze groepen vernietigen.

  • Anne-Marie van der Wilt heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van beeldende kunst om thema’s uit geloof en leven uit te drukken.

    Als predikant, theoloog en beeldend kunstenaar werkt ze regelmatig voor kerken, ziekenhuizen, zorgcentra, huizen van bewaring en andere instellingen. Daar ervaart ze dat verbeelding en kleurgebruik van groot belang zijn voor de geloofsbeleving en beleving van zin in het bestaan. De postmoderne tijd heeft meer dan ooit behoefte aan verbeelding als aspect van zingeving.

Boek van Anne-Marie van der Wilt

Anne-Marie van der Wilt