• Schilderij

    De underdog, de kansloze, de niet-kunnen-winnenpartij in een ongelijke krachtsverhouding. In mijn boeken staat dit thema min of meer centraal: de individuele soldaat in het geweld van de oorlogsmachine en in Dood Spoor de ongelijke strijd van het Molukse volk tegen zowel de imperialistische Indonesische machthebbers als de berekenende Nederlandse regering.

  • Aart van Dam

    Ik ben in 1961 geboren in de Krimpenerwaard. Na mijn studie landbouwonderwijs en na militaire dienstplicht ben ik in een groothandel gaan werken, aanvankelijk in Krimpen. Vandaar dat ons huwelijk ook in deze goede plaats is begonnen en nog steeds voortduurt.

Boeken

Aart van Dam