Voorlichtingsavond

14 oktober 2021, van 19:30 tot 21:00 | Bibliotheek Capelle Centrum

Kosten: Gratis | Wel graag aanmelden

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Voor ouders met kinderen die lezen moeilijk vinden.

Op deze voorlichtingsavond willen we je vertellen over de mogelijkheden die er zijn als je kind lezen moeilijk vindt.

Programma

Er zijn 3 deskundigen uitgenodigd die je er alles over kunnen vertellen. Uiteraard is er na afloop ruimte om vragen te stellen.  

  1. Marijse Pel van Balans Digitaal
    Zij komt vertellen hoe je je positie als ouders van een kind met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag kunt versterken. Ze doen dit door informatie en kennis te delen. Ze organiseren evenementen en webinars, maken filmpjes, podcasts en animaties. Balans heeft een eigen Magazine en een Advieslijn.
  2. Irene Borst van Blick Expertise
    Blick Expertise begeleidt scholen, ouders en kinderen om te kijken wat er nodig is voor dit kind. Irene Borst zal die avond aan de ouders de criteria presenteren waaraan een school moet voldoen om een vergoed dyslexieonderzoek aan te vragen. Dan is het duidelijk welke scores leerlingen moet hebben om aangemeld te kunnen worden en welke stappen de school moet doorlopen om vergoed dyslexieonderzoek aan te vragen.
  3. Ingrid Buijs, onze Collectiespecialist jeugd en coördinator MLP
    Ingrid gaat vertellen over het Makkelijk Lezen Plein (MLP), welke materialen staan er en voor wie is de collectie bedoeld. Wanneer kun je gebruik maken van Passend lezen en handige website als Superboek en Yoleo.

Aanmelden

De voorlichtingsavond is gratis. We willen wel graag dat je je aanmeldt.